REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYSZYWANE.PL

I. DANE KONTAKTOWE, DEFINICJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dane kontaktowe

 1. Wyszywane.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielką jest Joanna Zawalich-Liebek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EDZO Joanna Zawalich-Liebek z siedzibą w Dobrej przy ul. Projektowej 11, 72-003, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Wyszywane.pl
 2. Dane firmy i kontakt ze sklepem internetowym:
  EDZO Joanna Zawalich-Liebek
  Ul. Projektowa 11
  72-003 Dobra
  NIP 955-206-05-65
  REGON 321319078
  Tel. 725-639-617
  e-mail: [email protected]

2. Definicje

Sklep Internetowy www.wyszywane.pl (Sklep) -  prowadzony przez EDZO Joanna Zawalich-Liebek sklep internetowy działający pod adresem: https://www.wyszywane.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu

Formularz Rejestracyjny - formularz, którego wypełnienie jest konieczne w sytuacji gdy Użytkownik chce posiadać Konto Klienta w Sklepie Internetowym wyszywane.pl

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta (Kupującego) służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu

Kupujący (Klient) - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która założyła konto w Sklepie. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta

Gość - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która nie założyła konta w Sklepie a dokonuje w nim zakupów. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu jako Gościa

Koszyk - narzędzie systemowe umożliwiające gromadzenie w jednym miejscu wybranych towarów, które chce zakupić Klient/Gość, oraz podgląd wartości zakupów

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

Promocja - obowiązujące przez określony czas specjalne warunki na zakup określonych towarów z Oferty Sklepu Internetowego;

Rejestracja - proces, podczas którego przyszły Klient zakłada swoje Konto w Sklepie

Sprzedający (Sprzedawca) – właściciel Sklepu: EDZO Joanna Zawalich-Liebek, ul. Projektowa 11, 72-003

Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem;

Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas jaki Sprzedający potrzebuje na przygotowanie przedmiotu do wysłania od momentu otrzymania zapłaty oraz czas deklarowany przez przewoźnika (Pocztę Polską, firmę kurierską FEDEX) na dostarczenie przesyłki.

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II. Postanowienia ogólne

 1. Wyszywane.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy i Goście mogą nabywać produkty oferowane w sklepie. 
 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep internetowy sprzedaży produktów, usług i praw klientom i Gościom, a w szczególności zasady składania zamówień na produkty, realizacji zamówień, zapłaty za produkty, uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy, zasady postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Klient/Gość jest zobowiązany do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Do dokonywania zakupów w sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Sklep automatycznie zbiera dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem). Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.
 3. Poprawne złożenie zamówienia przez Internet jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Klienta z systemu informatycznego spełniającego poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • system operacyjny Windows, Android, Linux ( z konsolą graficzną) lub Mac OS
  • dysk twardy : 8,0 GB wolnego miejsca
  • RAM: 1 GB pamięci RAM
  • procesor: 1 GHz
  • karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość1024x768
  • sterowanie: klawiatura, mysz komputerowa
  • łącze internetowe o minimalnej przepustowości: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  • przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript, Iinternet Explorer (min. wersja 10) lub Mozilla Firefox ( min. wersja 10), lub Google Chrome (min. wersja 13)

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia poprzez stronę internetową www.wyszywane.pl można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (https://www.wyszywane.pl/pl/logowanie?back=my-account) bądź złożyć zamówienie nie będąc zarejestrowanym użytkownikiem – jako GOŚĆ.
 3. W celu utworzenia Konta Klienta konieczna jest jego rejestracja. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta daje Klientowi możliwość wygodnej realizacji kolejnych zamówień bez każdorazowego podawania danych, wgląd do historii i statusów zamówień,
 4. Założenie konta odbywa się przez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych oraz potwierdzeniu woli utworzenia konta poprzez naciśnięcie przycisku „Stwórz Konto”.
 5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem.
 6. Klient może w każdym czasie usunąć Konto ze Sklepu. W celu usunięcia konta, należy zgłosić żądanie usunięcia Konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta na adres [email protected]
 7. Zamówienie dokonywane jest w następujący sposób:
  a. wybór właściwej pozycji towarowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie”.
  b. Kupujący zatwierdza zamówienie na stronie Podsumowania zamówienia
  c. Kupujący loguje się na swoje konto, zakłada nowe konto lub kontynuuje zakupy jako GOŚĆ
  d. Kupujący podaje adres dostawy
  e. Kupujący wybiera formę przesyłki i dostawcę
  f. Kupujący akceptuje Regulamin Sklepu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia realizację zamówienia.
  g. Kupujący wybiera formę płatności.
  h. Kupujący potwierdza złożenie zamówienia
 8. Po otrzymaniu zamówienia sklep przesyła do klienta drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 9. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi 3 do 10 dni, natomiast czas realizacji zamówienia z przesyłką zagraniczną od 3 do 21 dni. Na czas realizacji zamówienia składają się: czas jaki Sprzedający potrzebuje na przygotowanie przedmiotu do wysłania od momentu otrzymania zapłaty oraz czas deklarowany przez przewoźnika (Pocztę Polską, firmę kurierską FEDEX) na dostarczenie przesyłki. W okresach nadzwyczajnych, takich jak święta, czy trudne warunki drogowe, czas realizacji może się wydłużyć.
 10. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów dostawy towaru.
 11. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie składania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik wskazał adres dostawy towaru poza granicami Polski, Sklep informuje Użytkownika o sposobie naliczania kosztu dostawy zgodnie z taryfą operatora pocztowego i firmy kurierskiej.
 13. Całkowity koszt zamówienia (tj.cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o częściowej realizacji lub anulowaniu całego zamówienia. Jeśli Klient dokonał już wpłaty za zamówienie, sklep zwróci należność klientowi po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu zwrotu.

V. PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA

 1. Sposób płatności a data rozpoczęcia realizacji zamówienia:
  1. płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zamówienia
  2. przelew tradycyjny – realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu należnej sumy na rachunek bankowy sklepu
   DANE DO PRZELEWU:
   Nr konta: 19 1140 2004 0000 3902 7458 3785
   EDZO Joanna Zawalich-Liebek, ul. Projektowa 11, 72-003 Dobra
  3. przelew elektroniczny – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia płatności
 2. zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie za pomocą przelewu bankowego na nasze konto. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 3. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia (przy wyborze opcji innej niż płatność przy odbiorze), sklep anuluje zamówienie o czym klient/gość zostanie powiadomiony na podany przez niego adres e-mail.
 4. Przesyłki dostarczamy do klientów na terenie całego kraju i za granicę za pośrednictwem Poczty Polskiej, zawsze jako przesyłki rejestrowane oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEX.
 5. System automatycznie nalicza koszty przesyłki adekwatnie do wagi zakupionego towaru. Koszt wysyłki jest widoczny i aktualizowany po dodaniu każdego artykułu do koszyka
 6. Klient ma do wyboru następujące formy wysyłki:
  1. Poczta Polska:
   1. List polecony ekonomiczny
   2. List polecony priorytetowy
   3. Paczka pobraniowa ekonomiczna
   4. Paczka pobraniowa priorytetowa
  2. Firma kurierska FedEX
   1. Przesyłka kurierska
   2. Przesyłka kurierska pobraniowa
 7. Jeżeli z jakiś powodów zamówienie realizowane będzie w dostawach częściowych (po uprzednim uzgodnieniu z klientem), opłata naliczana będzie tylko jeden raz.
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Warunki odstąpienia

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient/Gość będący Konsumentem, który nabył produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki produktów do Sklepu), odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Klienta/Gościa lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien wypełnić stosowny formularz oświadczenia (podany poniżej w pkt. 6.2. Regulaminu i wysłać je ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki na adres [email protected], lub pocztą na adres sklepu: EDZO Joanna Zawalich-Liebek, ul. Projektowa 11, 72-003 Dobra
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni liczonych od daty wysłania oświadczenia, na adres sklepu: EDZO Joanna Zawalich-Liebek, ul. Projektowa 11, 72-003 Dobra. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Sklepu wskazany powyżej.
 4. Zwracane towary powinny być kompletne, w stanie niezmienionym, ponad ten będący wynikiem korzystania z rzeczy w sposób konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi/Gościowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu do Klienta/Gościa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta/Gościa sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 7. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych produktów lub dostarczenia przez Klienta/Gościa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu dostępny poniżej oraz na formularzu dostarczonym wraz z zamówieniem.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od umowy, należy pobrać poniższy dokument odstąpienia od umowy, wypełnić i odesłać na adres firmy.
Dokument odstąpienia od umowy sprzedaży

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy
 2. w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od Sprzedającego i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi/Gościowi rzeczy bez wad
 2. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi/Gościowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.
 3. Klient/Gość ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta/Gościa wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 4. Jeżeli Klientem/Gościem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta/Gościa jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient/Gość nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 8. Reklamacje można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np.
  a. Pisemnie na adres: EDZO Joanna Zawalich-Liebek, Ul. Projektowa 11, 72-003 Dobra
  b. Drogą mailową na adres: [email protected]
 9. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta/Gościa o sposobie dalszego postępowania.
 10. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta/Gościa, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 11. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta/Gościa wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.
 12. W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru, Wyszywane.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Wyszywane.pl.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta/Gościa w związku ze składaniem i realizacją zamówienia jest Joanna Zawalich-Liebek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EDZO, Ul. Projektowa 11, 72-003 Dobra, NIP 955-206-05-65, REGON 321319078
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta/Gościa przetwarzane są w celu zawierania i wykonywania z Klientem/Gościem umów sprzedaży towarów zamówionych przez w Sklepie, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w przypadku wyrażenia przez Klienta/Gościa odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych droga elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Klient/Gość oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta/Gościa.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta
 6. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Klient/Gość ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Klient, na etapie rejestrowana konta w Sklepie, może udzielić Joannie Zawalich - Liebek. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:
  a. prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów przez Sklep, a także na ich udostępnianie przez Sklep podmiotom realizujących wyżej wymienione zadania na jego rzecz;
  b. otrzymywania od Sklepu informacji handlowych z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w Sklepie) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.);
  c. otrzymywania od Sklepu zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).
 8. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości ochrony danych osobowych, Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, o treści tych zmian każdy Klient/Gość zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci (osoby posiadające Konto) zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem/Gościem który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 6. Klient/Gość będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. (Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”).
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem/Gościem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.