Polityka Prywatności

Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Szanujemy prywatność wszystkich osób odwiedzających sklep wyszywane.pl, dlatego dane osobowe, które zostały podane przy zakupach lub rejestracji w naszym sklepie są należycie chronione oraz wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia, przeprowadzenia procesu płatności oraz operacji z nimi związanymi.

Staramy się, aby zbierane dane były ograniczone do niezbędnego minimum potrzebnego do realizacji złożonych zamówień w naszym sklepie. Zbierane dane to: dane osobowe, dane adresowe, adresy poczty elektronicznej oraz kontakt telefoniczny.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma EDZO Joanna Zawalich-Liebek z siedzibą w Dobrej, przy ulicy Projektowej 11.

Wykorzystywanie informacji pochodzących z formularzy zamówień oraz rejestracji na stronach.

Na stronie wyszywane.pl udostępniane są formularze zamówień, które umożliwiają złożenie zamówienia na produkty oferowane w sklepie. Formularze te pozwalają na zbieranie danych osobowych. Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych (np. newsletter). Zebrane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu umożliwienia realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych.

Przekazywanie danych o klientach osobom trzecim.

W celu realizacji umowy sprzedaży zebrane dane mogą być udostępniane następującym partnerom:

  • firmy spedycyjne: Poczta Polska, Fedex Polska.
  • operatorzy systemów płatności: PayU, mBank.

W tych przypadkach ilość przekazywanych informacji jest ograniczona do wymaganego minimum. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie sprzedajemy, ani nie udostęponiamy danych osobowych swoich użytkowników firmom zewnętrznym. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Modyfikowanie lub usuwanie swoich danych ze sklepu wyszywane.pl

Każdy klient ma prawo żądać informacji o treści przechowywanych danych jak również prawo żądać zmiany, zablokowania lub usunięcia danych a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem [email protected]